Terveysoperaattori ja Kotijeesi merkittävään yhteistyöhön

Terveysoperaattori Tiedotteet

Suomalainen terveysteknologian palveluoperaattori Terveysoperaattori Oy ja yksityinen hoiva- ja hoitopalveluiden tuottaja Venturemates/Kotijeesi Oy aloittavat laajan terveysteknologia- ja turvapalvelujen jälleenmyyntiyhteistyön. Ensimmäisenä palveluna Kotijeesi alkaa tarjota ikäihmisille suunnattua OMAseniori-turvapalvelua. Kotijeesi vastaa OMAseniori-turvapalvelun myynnistä, markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja toimituksista omalla toimialueellaan. Terveysoperaattori Oy vastaa tekniikasta ja sen jatkokehittämisestä.

Yhtiöiden yhteisenä tavoitteena on viedä uutta teknologiaa ja tehokkaita prosesseja terveyden- ja sosiaalihuollon sektorille. Teknologian kehitys mahdollistaa terveydentilan ennakoivan monitoroinnin ja diagnostiikan nopean siirtymisen koteihin. Tulevaisuudessa kotien seinille, huonekaluihin ja kylpyhuoneisiin integroituu huomaamattomia sensoreita, joiden avulla henkilökohtaista turvallisuutta ja terveydentilan kehitystä voidaan seurata automaattisesti, ennakoivasti ja kustannustehokkaasti.

”Juuri tehty yhteistyösopimus on meille päänavaus Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen seuduilla. Palvelumme ovat testattuja ja toimivia kokonaispalveluita. Ne mahdollistavat kumppaneillemme helpon paketoinnin osaksi muita kotiin vietäviä palveluita. Kotijeesi on meille oivallinen yhteistyökumppani”, kommentoi Terveysoperaattorin toimitusjohtaja, yhtiön perustaja Riitta Tiuraniemi.

”OMAseniori ja aloitettu yhteistyö tuovat meille uudenlaisen lisän palvelutarjonnassamme. Palvelujen korkea laatu sekä asiakaslähtöisyys ovat meille tärkeitä asiakaslupauksia, joita turvapalvelut ennestään lisäävät”, kommentoi Mikael Nováky, Kotijeesin toimitusjohtaja.

OMAseniori on sensoreihin ja tekoälyyn perustuva turvapalvelu, joka osaa kertoa, milloin yksin asuva henkilö saattaa tarvita apua. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi kaatuminen tai voinnin huononeminen. OMAseniori hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa yksin asuva ei siihen esimerkiksi loukkaantumisen vuoksi itse kykene. OMAseniori perustuu poikkeamien tunnistamiseen eikä vaadi asukkaalta/käyttäjältä lainkaan muistamista tai toimenpiteitä. OMAseniori on muunnettavissa myös perinteiseksi turvapuhelimeksi.

Lisätietoa:

www.terveysoperaattori.fi
Riitta Tiuraniemi,
+358 45 164 4340, riitta.tiuraniemi@HealthOperator.com

www.kotijeesi.fi
Mikael Nováky,
+358 40 582 8413, mikael.novaky@venturemates.com

Terveysoperaattori Oy
Terveysoperaattori on terveysteknologian palveluoperaattori, joka paketoi terveydenhoidon, yksilöllisen hyvinvoinnin ja sairauksien ennaltaehkäisyn monitorointisovellukset helppokäyttöisiksi ja turvatuiksi palveluiksi eri kohderyhmille kotiin vietäviksi palveluiksi.

Venturemates Oy/Kotijeesi
Kotijeesi tuottaa mm. ikäihmisten ja lapsiperheiden tukipalveluita, kuten esimerkiksi kotisiivousta, kotiapua, asiointiapua, ulkoilutukea ja ruuanlaittoapua. Kotijeesin OMAseniori myyntialueeseen kuuluu Päijät- ja KantaHämeen kunnat.

Jaa tämä artikkeli