Vierailijablogi 4: Päivi Voutilainen

Terveysoperaattori Vierailijablogi

STM:n sosiaali- ja terveyspalveluosaston johtajan Päivi Voutilaisen mielestä iäkkäiden palvelut Suomessa eivät ole niin huonossa jamassa kuin julkinen keskustelu antaa ymmärtää. Silti kehitettävää riittää – ja sitä on vieläpä paljon: meillä on paljon tutkittua tietoa, mutta tiedettyä ei optimaalisesti saada siirrettyä käytännöksi. Kotihoidon ensisijaisuutta on kehitettävä sekä sisältöjä uudistamalla että määrää lisäämällä. Iäkkäiden palveluihin tarvitaan rohkeita johtajia, jotka mm. ottavat digiloikkia yhdessä asiakkaidensa ja henkilökuntansa kanssa.

Astun elämäni ensimmäistä kertaa sosiaali- ja terveysministeriöön (STM). Oloni on samaan aikaan sekä innostunut, jännittynyt, että otettu. Nämä seinät pitävät sisällään erityisen paljon valtaa ja vastuuta tulevan sote-uudistuksen muodosta, vauhdista ja mallista. Tapaan täällä sekä sote-uudistuksessa että kärkihankkeissa vahvasti mukana oleva henkilön, STM:n sosiaali- ja terveysosaston sosiaalipalveluryhmän johtajan Päivi Voutilaisen. Voutilainen tontille kuuluvat iäkkäiden, vammaisten ihmisten, lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Voutilaisella on tutkijatausta, joten nykyisessä pestissä mm. iäkkäiden palveluiden ja niiden ohjaamisen kehittäminen on luonteva jatkumo. Ja siellähän työnsarkaa riittääkin: ”Kun tehdään isoja muutoksia, niin ne puhututtavat ja niitä käydään eri medioissa läpi.”

”Meillä on hyvää, meillä on paljon keskinkertaista, ja meillä on myös huonolaatuista palvelua ikäihmisille”

Voutilaisen mukaan suomalainen vanhustyö on vaihtelevassa tilassa: meillä on laadultaan sekä hyvää, että huonoa, mutta myös paljon keskinkertaista palvelua ikäihmisten palveluissa. Tämä pätee niin ympärivuorokautisissa palveluissa, että kotihoidossa. Erityisesti kotihoidon palveluissa kuntoutuksen osuus pitää olla vahvempi: ”Tällainen toimintakykyä tukeva ja kuntoutusta edistävä palvelu on vasta kehittymässä tällä hetkellä”. Sekä ns. vanhuspalvelulaki, että STM:n kärkihankkeet vauhdittavat rakennemuutosta, jossa korostetaan laitoshoidon viimesijaisuutta ja kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuutta. Kotihoito on nyt käännettävä uudelle uralle.

Mitä se sitten tarkoittaa, että kotihoito laitetaan uudelle uralle? ”Laitettavana on sekä laatua että määrää. Laadullisesti se tarkoittaa sitä, että palveluiden sisältöä on pakko muuttaa enemmän niitä ihmisten tarpeen tulkintoja vastaaviksi, ja toimintakykyä edistäviksi. Eihän kotihoitokaan voi olla sellaista, että se enemmän sulkee ovia kuin avaa niitä.” Määrällisesti palveluvalikoimaa taas tulisi rikastaa: ”Laitoshoidon ja kodin välillä on yhtä sun toista jo, mutta sinne mahtuu hirveästi lisää. Yksi mielenkiintoinen elementti on esimerkiksi perhehoidon lisääminen iäkkäiden palveluissa,” Päivi kertaa.

”Yksi suurimmista ongelmistamme on se, että tutkittua tietoa ei saada siirrettyä käytännöksi

Päivi johtaa myös yhtä STM:n kärkihanketta, Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, jossa käytetään 30 miljoonaa euroa vuosien 2016–2018 aikana kehittämiseen. Mitä tällä kärkihankkeella halutaan saada aikaan? ”Kärkihankkeen tavoitteena on meneillä olevan muutoksen vahvistaminen ja vauhdittaminen. Kotihoitoa modernisoidaan ja omais- ja perhehoidon roolia vahvistetaan osana palveluvalikoimaa. Toisaalta siinä on paljon tuttuja asioita ja elementtejä, mutta tavoitteena on myös saada tiedetty tieto käytännöksi. Meidän yksi suurimmista ongelmistamme on se, että vaikka meillä on todella paljon tutkittua tietoa olemassa ja saatavilla, sitä tietoa ei saada siirrettyä käytännöksi.

”Hankkeen jälkeen muutos ei jää henkiin. Mikä siinä on, että juurtumisen ihmettä ei tapahdu?”

Kärkihankkeen puitteissa palkataan jokaiseen maakuntaan myös muutosagentti, jonka tehtävänä on edistää muutosta ja luoda omalla alueellaan sellainen palvelukuvaus, joka ottaa huomioon alueen koko palveluverkon. Muutosagenttien tehtävänä on myös varmistaa kärkihankkeiden uusien toimintamallien juurtuminen kiinteäksi osaksi oman alueen palveluita. ”Meillä on aikaisemminkin ollut valtavan paljon hyviä hankkeita, joiden tuloksina on tullut hyviä toimintakäytäntöjä, mutta elinkaaret ovat olleet lyhyitä.

Hankkeen jälkeen muutos ei ole välttämättä jäänyt eloon, eli toimintamalli ei ole juurtunut osaksi organisaatioiden normaalia toimintaa. Mikä siinä on, että juurtumisen ihmettä ei tapahdu? Tämä minua huolestuttaa enemmän kuin kärkihankkeiden sisällölliset elementit,” Voutilainen pohtii. Vastaus toki tulee Päiville mieleen hyvin nopeasti: ”Juurruttaminenkin on osaamista ja ennen kaikkea johtamista. Pitää ymmärtää koko systeemiä ja osata sitouttaa eri toimijat. Ja tietenkin rahoitusrakenne on myös ollut ongelma: se on suosinut sitä, että aina vain aloitetaan uusi hanke.”

”Sote-johtajien pitäisi pystyä katsomaan kauas tulevaisuuteen palveluiden modernisaatiota. Digiloikat ovat olleet alasta riippumatta hitaita, mutta ne ovat tapahtuneet!”

Digitaalisuus on hallitusohjelmassa läpileikkaavana teemana, samoin kaikissa kärkihankkeissa. Voutilainen myöntää, että teknologiaa ei hyödynnetä tarpeeksi vanhustyössä: ”Sote-johtajien pitäisi pystyä katsomaan kauas tulevaisuuteen palveluiden modernisaatiota. Digiloikat ovat olleet alasta riippumatta hitaita, mutta ne ovat tapahtuneet! Katsotaan vaikka pankkisektoria. Teknologia on ja pysyy.”

Teknologia tuo turvallisuutta ja elämänlaatua. Sitä täytyisi hyödyntää enemmän. Teknologian avulla voidaan tuoda elämään myös paljon sisältöä, mikäli henkilö ei esimerkiksi pääse enää hyvin liikkumaan. ”Siksi tarvittaisiin opastusta tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttöön. Mehän emme aikanamme tarvitse mitään kursseja, kun osaamme jo valmiiksi. Iloiseen vanhuuteen kuuluu kumminkin sosiaalisia suhteita, joten teknologian hyödyntämisessä on paljon potentiaalia yksinäisyyden torjunnassakin,” Päivi pohtii. ”Tottahan teknologian laaja hyödyntäminen on aina siitä kiinni, että se on hyödyllistä käyttäjälleen,” Päivi muistuttaa. Tarvitaan hyviä perusteluita, jotka asiakas tai käyttäjä ostaa.

”Eihän se teknologian hinta tule vain siihen kaiken päälle, vaan sillä on aina vaihtoehtoiskustannus.”

Voutilainen muistuttaa, kuinka terveydenhuollossa teknologiaa hyödynnetään jo paljon ja paljon ennakkoluulottomammin. Sairaaloissa robotit leikkaavat ja terveydentilaa monitoroidaan erilaisin laittein. Iäkkäiden palveluiden puolella laajempi käyttöönotto odottaa tulemistaan. Päädymme keskustelemaan siitä, kuinka kunnat edelleen pyytävät meiltä teknologiayrityksiltä yksittäisiä ilmaisia pilotteja. Päivi on äimistynyt: ”Sehän kertoo siitä, ettei kustannuksia katsota kokonaisuutena. Eihän se teknologian hinta tule vain siihen kaiken päälle, vaan sillä on aina vaihtoehtoiskustannus.” Järjestelmällinen käyttöönotto puuttuu. Päivin mielestä tässäkin on kyse johtamisesta: ”Tämä kuvastaa johtamisesta sitä, että asioita suunnitellaan pieninä palasina ja pienellä tietoperustalla. Puuttuu se ison kuvan näkemys.” Päivi kysyy myös: ”Puuttuuko ihmisiltä täällä rohkeutta?”

”Onhan se ohjausmandaatti aivan erilainen, kun meillä on tulevassa 18 maakuntaa”

Kysyn Päiviltä, pystytäänkö kärkihankkeilla rohkaisemaan kohti digitalisaatiota? ”Tämä on askel siihen suuntaan, mutta mikä on riittävää sitten viime lopussa – se nähdään. Uskon vahvasti, että ohjauksella on iso merkitys.” Nyt varsinkin, kun valtionohjaus vahvistuu: ”Onhan se ohjausmandaatti aivan erilainen, kun meillä on tulevassa 18 maakuntaa, kun nyt meillä on monta sataa kuntaa ja kuntayhtymää.”
Teknologia on selkeästikin vahvasti osa Päivin omaa elämää. Kysyn Päiviltä, mitä teknologiaa hän itse meinaa hyödyntää, kun esim. eläköityy ja pääsee täältä tuijottamasta läppäriä. Päivi nauraa: ”No tuijotan läppäriä siellä kotona! Mitä sillä on työn kanssa tekemistä? Siellä kotonakinhan minä sometan ja seuraan uutisia.” Nauran omalle kysymykselleni ja mietin, että kumpikohan meistä olikaan se diginatiivi.

Essi Rautiainen, sote-soturi

Haastattelimme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia aiheesta ”Vanhustyön iloinen vallankumous ja teknologia”. Vierailijablogisarja julkaistaan syksyn 2016 aikana noin joka toinen viikko.
Tilaa blogit sähköpostiisi tästä.

Lue lisää vierailijablogejamme!

Näytä kaikki

Jaa tämä artikkeli