Jyllin Kodit

Uusi myyntiedustaja OMAseniori-palvelulle

Terveysoperaattori Tiedotteet

Terveysteknologian palveluoperaattori Terveysoperaattori Oy ja Ikaalisten seudulla toimiva, tehostettua asumispalvelua sekä koti- ja hyvinvointipalveluita tuottava Jyllin Kodit Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Sopimuksen myötä Jyllin Kodit toimii OMAseniori-turvapalvelun myyntiedustajana, joka myy ja markkinoi OMAseniori-turvapalvelua alueellaan. Terveysoperaattori vastaa palvelun toimituksista, asiakaspalvelusta sekä tekniikasta ja sen jatkokehittämisestä.

OMAseniori on sensoreihin ja tekoälyyn perustuva turvapalvelu, joka osaa kertoa, milloin yksin asuva henkilö saattaa tarvita apua. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi kaatuminen tai voinnin huononeminen. OMAseniori hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa yksin asuva ei siihen, esimerkiksi loukkaantumisen vuoksi, itse kykene. OMAseniori perustuu poikkeamien tunnistamiseen eikä vaadi asukkaalta/käyttäjältä lainkaan muistamista tai toimenpiteitä.

”Kaipasimme kotipalvelujemme valikoimaan nykyaikaista, sensoripohjaista turvapalvelua. OMAseniori vastaa kotona asuvan ikäihmisen tarpeisiin. Sen ominaisuudet riittävät laajempaankin aktiivisuuden ja toimintakyvyn seurantaan, mikä auttaa mm. hoidon suunnittelussa ja arvioinnissa, ja antaa omaisille tietoa läheisen voinnista. Turvapalvelun myötä Jyllin Kodilla on entistä laajempi ja kilpailukykyisempi tarjonta kotiin vietävistä palveluista”, summaa Jyllin Kodin toimitusjohtaja Pirjo Berg.

”Helppokäyttöiset palveluratkaisumme eivät vaadi käyttäjiltään tai tilaajiltaan suuria muutostöitä tai integraatioita, ja palvelumme mahdollistavat kumppaneillemme turvapalvelun liittämisen esimerkiksi osaksi muita kotiin vietäviä palveluita. Jyllin Kodit on meille mainio yhteistyötaho laajan palveluvalikoiman ja paikallistuntemuksensa ansiosta”, kommentoi Terveysoperaattorin toimitusjohtaja, yhtiön perustaja Riitta Tiuraniemi.

Lisätiedot:
terveysoperaattori.fi
Riitta Tiuraniemi,
+358 45 164 4340, riitta.tiuraniemi@healthoperator.com

jyllinkodit.fi
Pirjo Berg,
+358 50 553 5320, pirjo.berg@jyllinkodit.fi

Terveysoperaattori Oy
Terveysoperaattori on terveysteknologian palveluoperaattori, joka paketoi terveydenhoidon, yksilöllisen hyvinvoinnin ja sairauksien ennaltaehkäisyn monitorointisovellukset helppokäyttöisiksi ja turvatuiksi palveluiksi eri kohderyhmille kotiin vietäviksi palveluiksi.

Jyllin Kodit Oy
Jyllin Kodit on Ikaalisten keskustassa sijaitseva seniorien asumis- ja palvelukeskus. Olemme toimineet vanhuuden hyväksi vuodesta 1965, ja visiomme on olla Länsi-Pirkanmaan Seniorikeskus. Jyllin Kodin toimintamuotoja ovat asuminen, hoito, tutkimus, kuntoutus ja ravitsemus. Lisäksi Jyllin Kotikoivun Hyvinvointipalvelut tarjoavat koti- ja avopalveluita lähialueille. Jyllin Kodilla työskentelee noin sata eri alojen ammattilaista.

Jaa tämä artikkeli