Mainio Vire hakee yhdessä Terveysoperaattorin kanssa sensoriteknologiasta helpotusta hoitotyön resurssointiin

Terveysoperaattori Tiedotteet

Sensori-pohjaisia terveysteknologian palveluita tarjoava Terveysoperaattori Oy ja eriasteisia asumispalveluja sekä kotiin vietäviä palveluja tuottava Mainio Vire Oy aloittavat yhteistyön. Yhtiöt sopivat pilotin aloittamisesta OMAseniori-palvelulla. Yhteistyöllä selvitetään muun muassa miten sensoriteknologia voi auttaa hoidon ohjauksessa ja suunnittelussa, ja näin auttaa allokoimaan hoiva- ja kotipalveluja tarjoavan yrityksen resursseja tehokkaammin.

”Sensoriteknologia on tullut vuosi vuodelta enemmän osaksi hoitotyötä.
Hyvinvointi ja terveys ovat sensoreiden ja ihmisten peruselintoimintoja tarkkailevien elektronisten laitteiden tärkeimpiä sovellusalueita”, kertoo Mainio Vireen kehityspäällikkö Kimmo Karhu.

Teollisen internetin kehittyneet työkalut ja toimintatavat eivät ole päässeet vielä laajemmalla skaalalla tehostamaan sote-toimialan rakenteita. Tämä tulee kuitenkin muuttumaan seuraavien vuosien aikana. Teknologian kehitys mahdollistaa terveydentilan ennakoivan monitoroinnin ja diagnostiikan nopean siirtymisen koteihin. Tulevaisuudessa kotien seinille, huonekaluihin ja kylpyhuoneisiin integroituu huomaamattomia sensoreita, joiden avulla henkilökohtaista turvallisuutta ja terveydentilan kehitystä voidaan seurata automaattisesti, ennakoivasti ja edullisesti. Terveysoperaattorille yhteistyö tarkoittaa perinteisen käyttäjäkokemuksen saamisen lisäksi paljon muutakin; ”Mainio Vire isona, maantieteellisesti kattavana sote-alan toimijana on meille mainio yhteistyökumppani. Yhdessä yhtiöillä on valtava potentiaali saada sensoriteknologian hyötyjä hoivatyössä tuotua laajemmin esille”, iloitsee Terveysoperaattorin perustaja ja toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi.

Mainio Vire hakee sensoriteknologian avulla muun muassa helpotusta hoitoratkaisujen tekemiseen sekä hoidonohjaukseen. ”Sensoriteknologia kertoo ihmisestä ajantasaista yksilöllistä tietoa sekä kerää tätä tietoa pidemmän aikavälin trendeiksi, joita pystytään hyödyntämään monipuolisesti hoitotyössä. Tämä mahdollistaa tehokkaamman ja yksilöllisimmän hoidon”, kertoo Karhu.

Mainio Vire tutkii myös sitä, miten sensoriteknologian avulla pystytään tukemaan yksin asuvan seniorin elämää. Sensoriteknologian avulla pystytään mahdollisesti estämään tapaturmia, kuten kaatumisia. ”Sensoreiden keräämän tiedon avulla voidaan muodostaa myös automaattisia hälytyksiä, kun asiakkaan päivittäisessä toiminnassa huomataan poikkeavaa verrattuna edellisiin päiviin, viikkoihin tai kuukausiin. Tämä kokonaisuus mahdollistaa hoitohenkilökunnalle tärkeää ennaltaehkäisevää tietoa hoitotyön tueksi”, selventää Karhu.
Perinteisen turvapuhelimen kuukausihinnalla OMAseniori-palvelustamme saa paljon muutakin. Sillä voidaan toteuttaa mm. hoivakutsujärjestelmät, turvapuhelimet sekä aktiivisuuden seuranta ja raportit. ”Laaja palvelutarjontamme on skaalattavissa asiakkaan koon ja toimialan mukaan. Uskomme vahvasti, että juuri ennakoiva aktiivisuuden seuranta voi tulevaisuudessa säästää hoitoresursseja, kertoo Tiuraniemi.

OMAseniori on sensoreihin ja tekoälyyn perustuva turvapalvelu, joka osaa kertoa, milloin yksin asuva henkilö saattaa tarvita apua. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi kaatuminen tai voinnin huononeminen. OMAseniori hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa yksin asuva ei siihen esimerkiksi loukkaantumisen vuoksi itse kykene. OMAseniori perustuu poikkeamien tunnistamiseen eikä vaadi asukkaalta/käyttäjältä lainkaan muistamista tai toimenpiteitä.

Lisätietoa:

terveysoperaattori.fi
Riitta Tiuraniemi,
+358 45 164 4340, riitta.tiuraniemi@healthoperator.com

mainiovire.fi
Kimmo Karhu,
+358 40 7771131, kimmo.karhu@mainiovire.fi

Terveysoperaattori Oy
Vuonna 2014 perustettu, Health Innovation Villagessa Vallilassa toimiva suomalainen Terveysoperaattori on terveysteknologian palveluoperaattori, joka paketoi terveydenhoidon, yksilöllisen hyvinvoinnin ja sairauksien ennaltaehkäisyn monitorointisovellukset helppokäyttöisiksi ja turvatuiksi palveluiksi eri kohderyhmille kotiin vietäviksi palveluiksi.

Mainio Vire Oy
Mainio Vire Oy on Suomen suurimpia sosiaali- ja hoivapalveluita tarjoavia yrityksiä. Palveluvalikoimamme sisältää mm. asumis-, turvapuhelin-, lastensuojelu-, kotisairaanhoito-, kotihoito-, kotiateria- ja kauppapalveluita. Toimimme noin 100 paikkakunnalla ja työllistämme yli 1 300 osaavaa ja motivoitunutta alan ammattilaista. Mainio Vireen yritystiedot löytyvät tilaajavastuu.fi –palvelusta.

Olemme osa Mehiläinen konsernia.

Jaa tämä artikkeli