Coronia Logo

Coronaria ja Terveysoperaattori tuovat digitaalisen kotihoidon Posiolle

Terveysoperaattori Tiedotteet

Sensoripohjaisia terveysteknologiapalveluita tarjoava Terveysoperaattori Oy ja Coronaria Oy aloittavat laajan digitaalisen kotihoidon projektin Posiolla. Projektissa selvitetään miten sensoriteknologian avulla voidaan tuottaa ennakoivaa terveydenhoitoa ja hoivaa. Tavoitteena on myös aktivoida kotihoidon asiakkaat liikkumaan kykynsä mukaan sekä parantaa sosiaalista osallistumista, ja nostaa näin heidän hyvinvointiaan ja toimintakykyään. ”Uskomme digitaalisten kotihoidon palvelujemme tuovan Coronarialle työkaluja tietojohtamisen avuksi, ja asiakkaille ja heidän omaisille turvaa ja mielenrauhaa”, sanoo Terveysoperaattorin toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi.

Posiolla kehittämistyön pääpainona on kehittää syrjäseudulla asuville ikäihmisille kotihoidon uusia toimintamalleja. Niissä pääpaino on ikäihmisten arkiselviytymistä parantavien ja sosiaalista osallistumista mahdollistavien toimintamallien rakentaminen. Tärkeää on, että myös kaukana kuntakeskuksesta asuvat voivat osallistua ja olla mukana yhteisöllisessä toiminnassa. Apuvälineiksi tuodaan 24/7 digitaalinen seuranta, palveluun integroituva aktiivisuusmittari sekä helppokäyttöinen videoyhteys. Aktiivisuusmittarin avulla yksilöllisen harjoitusohjelman toteutumista voidaan seurata ja palvelun avulla voidaan myös aktivoida ikäihmistä harjoitteluohjelman itsenäiseen/ohjattuun toteuttamiseen. Niiden kautta voidaan ohjatusti ja yhteisöllisesti toteuttaa harjoitteluohjelmaa ja tuoda aktiviteetteja ikäihmisten ulottuville, yhteisöllisesti. Videoyhteyksiä käytetään lisäksi myös etähoitaja- ja etälääkäripalvelujen toteuttamiseen.

Mielekkään ja tehokkaan harjoittelun avulla tavoitellaan toimintakyvyn ylläpitoa tai nostamista tasolle, joka mahdollistaa hyvän elämän kotona tai kodin omaisessa ympäristössä, kertoo Coronaria Oy:n Hoivapalveluiden palvelujohtaja Katriina Niemelä. Uskomme että kotihoidon digitalisoinnin tuomat hyödyt ovat merkittäviä, ja niistä yhteistyöllä tehdään kaikkia osapuolia hyvin palveleva kokonaisuus, joka on laajennettavissa ja muokattavissa tarpeen mukaan. Yhteistyö Terveysoperaattorin kanssa mahdollistaa modernien teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen niin, että me voimme keskittyä itse hoivaan”, lisää Niemelä.

Terveysoperaattorin SaaS -pohjaisten palveluiden avulla voidaan toteuttaa organisaatioille ja yksityisille henkilöille erilaisia palvelukokonaisuuksia ilman suuria teknisiä integraatioita tai muutoksia asunnossa. Palvelut ovat räätälöitävissä turvapalveluista tai hoitajakutsujärjestelmistä laajempiin voinnin ja aktiivisuuden seurannan kokonaisuuksiin.

Lisätietoa:

www.terveysoperaattori.fi
Riitta Tiuraniemi,
+358 45 164 4340, riitta.tiuraniemi@healthoperator.com

www.coronaria.fi
Katriina Niemelä,
+358 46 9223281, katriina.niemelä@coronaria.fi

Terveysoperaattori Oy
Terveysoperaattori on kotimainen terveysteknologian palveluoperaattori, joka paketoi terveydenhoidon, yksilöllisen hyvinvoinnin ja sairauksien ennaltaehkäisyn monitorointisovellukset helppokäyttöisiksi ja turvatuiksi palveluiksi eri kohderyhmille kotiin vietäviksi palveluiksi.

Coronaria Oy
Coronaria on täysin kotimainen terveys- ja hyvinvointipalveluihin erikoistunut kasvuyritys. Palveluihimme kuuluvat monipuoliset terveyspalvelut perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon sekä varhaiskasvatuksen, kuntoutuksen, kotihoidon ja palveluasumisen palvelut eri asiakasryhmille.

Jaa tämä artikkeli