Palvelukeskus Helsinki ja Terveysoperaattori yhteistyöhön

Terveysoperaattori Ajankohtaista, Tiedotteet

Suomalainen terveysteknologiayhtiö Terveysoperaattori Oy voitti Palvelukeskus Helsingin järjestämän kilpailutuksen paikannusrannekkeen hankinnasta ja ylläpidosta. Paikantavilla rannekkeilla lisätään muistisairaiden henkilöiden palveluiden laatua ja kotona asumisen turvallisuutta.

Palvelukeskus Helsinki ja Terveysoperaattori Oy solmivat tänään sopimuksen OMAseniori paikannusrannekkeiden sekä niiden toimintaa ohjaavan taustajärjestelmän hankinnasta ja ylläpidosta. Sopimus koskee arviolta 200 – 300 ranneketta ja on kaksivuotinen. Sopimukseen kuuluu lisäksi kaksi optiovuotta.

”Helsingin kaupunki investoi lähivuosina voimakkaasti ennakoivien, ennaltaehkäisevien ja toimintaa tehostavien sähköisten, sensoripohjaisten terveys- ja turvapalveluiden käyttöön. Nyt hankittavien paikantavien rannekkeiden avulla Helsingin kaupunki pyrkii nostamaan merkittävästi kotihoidon piirissä olevien muistisairaiden palvelujen laatua ja asiakkaiden turvallisuutta”, kertoo Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtaja Riitta Laanala.

”Kotiin vietävä terveysteknologia kehittyy huimaa vauhtia ja tuo tehokkaita työkaluja esimerkiksi kuntien kotihoidon tueksi. Tämä mahdollistaa kotihoidon henkilökunnan työresurssien kohdentamisen aidon asiakastarpeen mukaisesti oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. Tämä on niin ikääntyvien kuin heidän omaisten ja kaikkien kuntalaistenkin etu. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Helsingin kaupunki on eturintamassa ottamassa näitä OMAseniori-palveluita laajamittaiseen käyttöön kotikunnassani”, toteaa Terveysoperaattorin toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi.

Lisätietoja yhteistyöstä antavat:
Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtaja Riitta Laanala puh. 09-310 74414
Terveysoperaattorin toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi, puh. 045-1644340

OMAseniori paikannusranneke on suomalaiseen teknologiaan perustuva paikantava kello, joka mahdollistaa muistisairaan henkilön asumisen kotona, kuten ennenkin. Palvelu hälyttää, jos asukas poistuu kotoaan asiakaskohtaisten turvarajojen ulkopuolelle ja hänet voidaan kelloin avulla paikantaa sekä ohjata turvallisesti takaisin kotiin.

Terveysoperaattori Oy on hoivaorganisaatioiden teknologiakumppani, joka tarjoaa terveyden etämonitoroinnin palveluita. Kotihoidon lisääntyminen, laadun parantaminen ja prosessien tehostaminen edellyttää uusien kotiin vietävien teknologioiden laajaa käyttöönottoa. Terveysoperaattori Oy tuo nämä teknologiat palveluina sekä hoiva- ja terveystoimijoille, että kuluttajille.

Palvelukeskus Helsinki toimii kumppanina Helsingin kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa, monipuolisissa palvelukeskuksissa, palvelutaloissa sekä sairaaloissa. Palvelukeskus on mukana yli 100 000 ruokahetkessä päivittäin ja hoitaa myös siivouspalveluita. Palvelukeskus kehittää ja tuottaa puhelin- ja hyvinvointipalveluita Helsingin kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä tukee kotona asumista monipuolisilla teknisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Palvelukeskus tarjoaa parhaan palvelukokemuksen asiakkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle ”Parasta yhdessä”-arvolupauksen mukaisesti olemalla Helsingin kaupungin liikelaitos ja työllistämällä noin 1500 henkilöä. Kokemusta on ruokapalveluiden hoitamisesta jo 100 vuoden ajalta.

Jaa tämä artikkeli