Teknologia on välttämätöntä – ihmisresurssit eivät riitä

Riitta Tiuraniemi Toimitusjohtajan Blogi

Teimme viime syksynä ja tänä keväänä Kainuun Soten kanssa laajan Turvallisen kotona-asumisen kokeiluprojektin. Pilottiprojektin tavoitteena oli toteuttaa, kokeilla ja testata turvallisen kotona asumisen ja digitaalisen kotihoidon teknologisia ja toiminnallisia konsepteja ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen Kainuussa. Projektissa oli mukana viisi kuntaa: Hyrynsalmi, Kajaani, Paltamo, Ristijärvi ja Sotkamo. Kohdeasiakkaille asennettiin erilaisia Terveysoperaattori Oy:n digitaalisen kotihoidon teknologioita, niistä lisää omaseniori.fi linkistä.

Testatun teknologian avulla voitiin monipuolistaa, tehostaa ja paremmin kohdistaa kotihoidon toimintaa. Teknologian tuottamaa tietoa voitiin myös hyödyntää päätöksenteossa, kun asiakkaan kotona pärjääminen ei ole enää turvallista. Myös omaiset saatiin mukaan kotihoidon prosesseihin teknologian monikanavaisuuden avulla. Eli, voitiin osoittaa, että digitaalisuudesta saadaan paljon hyötyjä.

Niin se vain on, että teknologian avulla voidaan saada paljon lisätietoa, jota voidaan hyödyntää palveluiden suunnittelussa ja kotona asumisen tukemisessa. Teknologia ja digitalisaatio avaavat uusia mahdollisuuksia samaan aikaan, kun henkilöstön rekrytoinnissa on yhä suurempia haasteita yhtä aikaa kasvavan palvelutarpeen kanssa. Parhaimmillaan teknologinen ratkaisu säästää merkittävästi kustannuksia ja tuottaa turvaa ja muutakin lisäarvoa kotihoidon asiakkaalle.

Digitaalisuuden mahdollistaman toiminnallisen muutoksen mittaamiseen, kokonaiskustannusvaikutusten mittaamiseen ja muutosjohtamisen testaamiseen tällaiset kokeiluprojektit ovat usein kuitenkin laajuudeltaan ja kestoltaan suppeita. Kokemusten perusteella saadaan kuitenkin selviä viestejä digitaalisen tiedon avulla oikeiden asioiden tekemisestä oikeaan aikaan. Kunhan muutosjohtaminen saadaan kuntoon, alkaa myös vaikuttavuus nousta näkyviin.

Näiden kokeiluprojektien a ja o on asialle omistautunut jämäkkä asiakkaan projektipäällikkö. Tässä projektissa meillä oli sellainen. Hän totesikin projektin kuluessa hienosti: ’ Teknologia on välttämätöntä, ihmisresurssit eivät riitä. Mutta – muutos ja teknologian hyödyntäminen vaatii kuitenkin jämäkkää ja määrätietoista johtamista’. Olen tuosta niin samaa mieltä!

Digitaalista kotihoitoa ja muutosjohtamista rakentamassa – Riitta Tiuraniemi, toimitusjohtaja

Jaa tämä artikkeli