Helsingin Palvelukeskus, Terveysoperaattori ja Navigil

Navigil Oy:n, Palvelukeskus Helsingin ja Terveysoperaattori Oy:n yhteistyöllä parannetaan muistisairaiden kotihoidon asiakkaiden elämänlaatua

Terveysoperaattori Tiedotteet

Helsingin Palvelukeskuksen ydintehtäviä on tuottaa ja kehittää hyvinvointipalveluita, sekä tukea kotona asumista monipuolisilla palveluratkaisuilla. Palvelukeskuksen kotihoidon asiakkaille tarjottavan paikannuspalvelun tuottaa Terveysoperaattori Oy yhdessä Navigil Oy:n kanssa. Terveysoperaattori voitti Palvelukeskuksen kaksivuotisen kilpailutuksen kesäkuussa 2017.

Turvallisuus ja vapaa liikkuminen
”Palvelukeskuksessa muistisairaiden asiakkaidemme vapaa, itsenäinen liikkuminen ja turvallisuus ovat olleet keskeisessä asemassa paikantavien palveluiden käyttöönottoa mietittäessä. Emme ole niinkään pohtineet asioita suorien kustannussäästöjen näkökulmasta, vaan haluamme parantaa kotihoidon asiakkaiden elämisen laatua. Haluamme, että asiakkaat kokevat olonsa turvalliseksi ja itsenäiseksi, ja omaiset saavat mielenrauhaa”, kertoo Riitta Laanala, Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtaja.

Ennaltaehkäisy
”Meillä on asiakkaita, joilla on jo ovihälytys käytössä, mutta on henkilöitä joille tämä ei enää riitä. Silloin tarvitaan paikantavia ratkaisuja, jos kotiin ei löydetä takaisin ulos lähdettäessä. Paikannusrannekkeen käytöllä näemme myös ennaltaehkäisevää hyötyä; kun asiakas uskaltaa liikkua kodin ulkopuolella muistisairaudesta huolimatta, hänellä säilyy toimintakyky parempana pidempään. Tämä taas tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat asua kotonaan pidempään teknologian avulla”, summaa Laanala.

Palvelun muunneltavuus asiakaskohtaisesti
”On erittäin iso plussa, että kaikki asetukset paikannusratkaisuissa on säädettävissä asiakaskohtaisesti. On asiakkaita, jotka käyvät itsenäisesti kaupassakin, mutta eivät välttämättä löydä takaisin kotiin. Osalle asiakkaista päivällä kodin ulkopuolella liikkuminen 10 kilometrin säteellä on hyvä asia, toiselle pitää saada pienempi turva-alue, ja erilaiset hälytysparametrit yöaikaan. Puheyhteyden saaminen paikannusrannekkeeseen on myös todella hyödyllinen toiminto; joskus saamme asiakkaan keskustelemalla palaamaan kotiin, eikä häntä tarvitse lähteä etsimään,” jatkaa Laanala.

Sujuvaa yhteistyötä
”Terveysoperaattori Oy:n tahtotilana on olla hoivatoimijan kokonaisvaltainen teknologiakumppani. Tavoitteenamme on digitalisoida nopeasti kehittyvän palveluportfoliomme avulla hoivan prosessit tehokkaiksi, asiakaslähtöisiksi ja korkealaatuista hoivaa tuottaviksi. Suoraviivainen ja saumaton yhteistyö Palvelukeskuksen ja Navigil Oy:n kanssa on tähän tavoitteeseen pääsemiseen ollut tärkeä elementti. Hyvien yhteystyökumppaneiden kanssa uusien teknologioiden kehitys ja käyttöönotto on toiminut erinomaisesti”, toteaa Terveysoperaattorin toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi.

Itsenäinen elämä tuo kustannussäästöjä
”Tavoitteemme Navigilissa on tukea hoivapalvelujen tuottajia, jotta alati ikääntyvän väestön kiristyvässä hoivaresurssitilanteessa palvelujen käyttäjät voisivat kokea elämänsä turvalliseksi ja mielekkääksi. Itsenäinen asuminen kotona, henkilön hyvinvoinnin seuranta ja muutoksiin reagointi ennen kuin sairaalakäynnille on tarvetta säästävät merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia. Palvelukeskuksen toiminta yhdessä Terveyssoperaattorin kanssa on hieno esimerkki edistyksellisen hoivapalvelun kehittämisestä”, kehuu Navigilin toimitusjohtaja Matti Räty.

Palvelukeskus Helsinki toimii kumppanina Helsingin kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa, monipuolisissa palvelukeskuksissa, palvelutaloissa sekä sairaaloissa. Palvelukeskus on mukana yli 100 000 ruokahetkessä päivittäin ja hoitaa myös siivouspalveluita. Palvelukeskus kehittää ja tuottaa puhelin- ja hyvinvointipalveluita Helsingin kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä tukee kotona asumista monipuolisilla teknisillä ratkaisuilla ja palveluilla.

Terveysoperaattori Oy on hoivaorganisaatioiden teknologiakumppani. Kotihoidon lisääntyminen, laadun parantaminen ja prosessien tehostaminen edellyttää uusien kotiin vietävien teknologioiden laajaa käyttöönottoa. Terveysoperaattori Oy tuo nämä teknologiat palveluina sekä hoiva- ja terveystoimijoille, että kuluttajille.

Navigil Oy:n turva- ja paikannusratkaisuja ovat yksilöllisesti räätälöitävät paikantavat turvapuhelinkellot sekä paikannus- ja hallinnointipalvelut. Navigilin asiakkaina toimivat ikääntyneille, oppimisvaikeuksia omaaville ja yksintyöskenteleville turvapalveluja toteuttavat yritykset sekä mobiiliverkko-operaattorit. Asiakkaamme tarjoavat näitä ratkaisuja omalla tuotemerkillään 30 eri maahan. Navigilin tuki, tuotekehitys ja tuotanto ovat Espoossa.

Lisätietoja yhteistyöstä antavat:
Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtaja Riitta Laanala, p. 09-310 74414

Navigil Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Heidi Lehtinen, p. 050-552 4667

Terveysoperaattori Oy:n toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi, p. 045-164 4340, riitta.tiuraniemi@healthoperator.com

Jaa tämä artikkeli