Kainuun soten ja Terveysoperaattorin yhteisprojektin tulokset kotihoidon digitalisoinnista

Terveysoperaattori Tiedotteet

Kainuun Sote ja Terveysoperaattori saivat päätökseen Turvallisen kotona asumisen kokeiluprojektin – saadut tulokset rohkaisevat ottamaan teknologian osaksi hoivaa

Pilottiprojektin tavoitteena oli toteuttaa ja testata turvallisen kotona asumisen ja digitaalisen kotihoidon teknologisia ja toiminnallisia konsepteja ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen Kainuussa. Hyrynsalmella, Kajaanissa, Paltamossa, Ristijärvellä ja Sotkamossa kokeiluun mukaan valituille pilottiasiakkaille asennettiin erilaisia Terveysoperaattori Oy:n digitaalisen kotihoidon teknologioita (www.omaseniori.fi).

”Projektissa testatun teknologian avulla voidaan monipuolistaa, tehostaa ja paremmin kohdistaa kotihoidon toimintaa”, pilottiprojektin projektipäällikkö, Sotkamon kotihoidon esimies Pirkko Hyvönen toteaa. ”Teknologian tuottamaa tietoa voidaan myös hyödyntää päätöksenteossa, kun asiakkaan kotona asuminen ja yksin toimiminen ei ole enää turvallista. Myös omaiset on mahdollista saada mukaan kotihoidon prosesseihin teknologian monikanavaisuuden avulla. Teknologia on välttämätöntä, ihmisresurssit eivät riitä. Muutos ja teknologian hyödyntäminen vaatii kuitenkin jämäkkää ja määrätietoista johtamista”, jatkaa projektipäällikkö Pirkko Hyvönen.

”Teknologian avulla saada paljon lisätietoa, jota voidaan hyödyntää palveluiden suunnittelussa ja kotona asumisen tukemisessa. Teknologia ja digitalisaatio avaavat uusia mahdollisuuksia samaan aikaan, kun henkilöstön rekrytoinnissa on yhä suurempia haasteita yhtä aikaa kasvavan palvelutarpeen kanssa. Kotihoidossa tarvitaan asiakkaan tarpeista lähteviä ratkaisuja, joita voidaan räätälöidä yksilöllisesti. Parhaimmillaan teknologinen ratkaisu säästää merkittävästi kustannuksia ja tuottaa lisäarvoa asiakkaalle”, Terveysoperaattori Oy:n toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi jatkaa.

Terveysoperaattori Oy on hoivaorganisaatioiden teknologiakumppani. Kotihoidon lisääntyminen, laadun parantaminen ja prosessien tehostaminen edellyttää uusien kotiin vietävien teknologioiden laajaa käyttöönottoa. Terveysoperaattori Oy tuo nämä teknologiat palveluina sekä hoiva- ja terveystoimijoille, että kuluttajille.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kotihoidon tehtävänä on tukea kotona asumista. Tarjottavien palveluiden avulla pyritään tukemaan ja parantamaan asiakkaan toimintakykyä niin, että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti. Kotihoito on harkinnanvaraista, asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa kotona tapahtuvaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa.

Lisätietoja:
Terveysoperaattori Oy:n toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi, p. 045-1644340, riitta.tiuraniemi@healthoperator.com

Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kotona asumista tukevat palvelut, Kuhmo ja Sotkamo, palvelupäällikkö Pirkko Hyvönen, p. 044-7502169, pirkko.hyvonen@kainuu.fi

Jaa tämä artikkeli