Sote-lukujen dystopia – tuottavuuden on kasvettava

Riitta Tiuraniemi Toimitusjohtajan Blogi

Sote-kustannus henkeä kohden Suomessa on keskimäärin noin 3500 euroa vuodessa. Tuo on siis kaikkien ikäryhmien kesken laskettu keskiarvo. Arvo vaihtelee kunnittain, esimerkiksi pohjoisen kunnissa, joissa ikäihmisten määrä on suhteellisesti suuri, sote-kustannus ylittää huomattavasti koko maan keskiarvon. Yli 85 vuotiailla keskimääräinen sote-kustannus on yli 20 000 € vuodessa ja 75-85 vuotiaillakin noin 8 000 €. Tämä on se kustannuspommi, jonka uuden sote-mallin pitäisi ratkaista väestömme ikääntyessä. Kun vanhuspalveluiden kokonaiskustannus Suomessa on jo nyt yli 6 Mrd. vuodessa, kustannus tuplaantuu vuoteen 2030 mennessä, ellei toimintamalleja muuteta ja tuottavuutta paranneta.

Ei siis ole ihme, että pääministeri Sipilä ja valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Hetemäki sotesta puhuessaan korostavat tuottavuuden parannuksella saatavia isoja säästöjä. Parin prosentin vuosittainen tuottavuuden paraneminen kompensoisi väestön ikääntymisen aiheuttaman sote-kustannusten kasvun. Toinen ratkaisu olisi bruttokansantuotteen suuri kasvu. Mutta – väestön ikääntyessä Suomessa tehdyn työn määrä ei juurikaan kasva. Siksi ollaan puhtaasti tuottavuuden kasvun varassa, siis sekä BKT kehityksessä, että myös sote-kulujen hillitsemisessä.

Onko se mahdollista – ja millä toimintamallilla?

Olipa hallinnollinen malli mikä tahansa, se ei itsessään ratkaise kustannusongelmaa tai tuo tuottavuutta. Tuottavuus ja säästöt tulevat ruohonjuuritason toimintamalleja muuttamalla, prosesseja digitalisoimalla ja ihmisten/asiakkaiden toimintakyvystä huolehtimalla. Muutamankin kunnan vanhuspalvelujohtaja on todennut ”meidän tulisi yrittää pitää ikääntyvä riittävän hyväkuntoisena ja kotona, mahdollisimman pitkään – näin laitoshoidosta tulisi mahdollisimman lyhyt” Tämä myös edesauttaisi ihmisarvoisen vanhuuden turvaamista.

Yhtenä ratkaisuna on Kuntouttava digitaalinen kotihoito-konsepti

Terveysoperaattori Oy on yhdessä GeroFuture Oy:n kanssa kehittänyt Kuntouttava digitaalinen kotihoito-konseptin, joka perustuu modernin etäteknologian käyttöön, yksilölliseen aktivointi- ja liikuntaohjelmaan ja toimintamallin muutokseen tähtäävään prosessikonsultointiin. Konseptin avulla parannetaan asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta, jolloin kotihoidon käyntejä ja kustannuksia voidaan vähentää. Asiakkaiden fyysisen kunnon parantuessa myös henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi paranee. Kotona asuminen koetaan turvalliseksi, mielekkääksi ja avun tarve vähenee.

Miten saadaan se parin prosentin tuottavuushyppy?

Suomessa tehdään säännöllisen kotihoidon piirissä noin 21 miljoonaa kotikäyntiä. Näiden vuosittainen kokonaiskustannus on yli miljardi euroa. Jos etäteknologian avulla ja asiakkaita kuntouttamalla voidaan vähentää noista käynnistä reilu 2%, on tavoiteltu tuottavuuskehitys tältä osin jo tehty. Ryhdytään siis toimeen, työkalut ovat olemassa, myös muihin soten-prosesseihin.

Riitta Tiuraniemi, Terveysoperaattori Oy:n toimitusjohtaja

Jaa tämä artikkeli