Kainuun soten ja Terveysoperaattorin yhteisprojektin tulokset kotihoidon digitalisoinnista

Terveysoperaattori Tiedotteet

Kainuun Sote ja Terveysoperaattori saivat päätökseen Turvallisen kotona asumisen kokeiluprojektin – saadut tulokset rohkaisevat ottamaan teknologian osaksi hoivaa Pilottiprojektin tavoitteena oli toteuttaa ja testata turvallisen kotona asumisen ja digitaalisen kotihoidon teknologisia ja toiminnallisia konsepteja ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen Kainuussa. Hyrynsalmella, Kajaanissa, Paltamossa, Ristijärvellä ja Sotkamossa kokeiluun mukaan valituille pilottiasiakkaille asennettiin erilaisia Terveysoperaattori Oy:n digitaalisen kotihoidon teknologioita (www.omaseniori.fi). ”Projektissa testatun teknologian …

Lue lisää...

Helsingin Palvelukeskus, Terveysoperaattori ja Navigil

Navigil Oy:n, Palvelukeskus Helsingin ja Terveysoperaattori Oy:n yhteistyöllä parannetaan muistisairaiden kotihoidon asiakkaiden elämänlaatua

Terveysoperaattori Tiedotteet

Helsingin Palvelukeskuksen ydintehtäviä on tuottaa ja kehittää hyvinvointipalveluita, sekä tukea kotona asumista monipuolisilla palveluratkaisuilla. Palvelukeskuksen kotihoidon asiakkaille tarjottavan paikannuspalvelun tuottaa Terveysoperaattori Oy yhdessä Navigil Oy:n kanssa. Terveysoperaattori voitti Palvelukeskuksen kaksivuotisen kilpailutuksen kesäkuussa 2017. Turvallisuus ja vapaa liikkuminen ”Palvelukeskuksessa muistisairaiden asiakkaidemme vapaa, itsenäinen liikkuminen ja turvallisuus ovat olleet keskeisessä asemassa paikantavien palveluiden käyttöönottoa mietittäessä. Emme ole niinkään pohtineet asioita suorien kustannussäästöjen …

Lue lisää...

dila-ho-banner

Lahden Diakonialaitos aloittaa laajamittaisen terveysteknologiayhteistyön Terveysoperaattori oy:n kanssa

Terveysoperaattori Ajankohtaista, Tiedotteet

Terveysoperaattori Oy ja Lahden Diakonialaitos eli Dila ovat allekirjoittaneet laajan sopimuksen modernien kotiin vietävien turva- ja terveyspalveluiden käyttöönotosta. Yhteistyön ensivaiheessa Dilan Kotihoito korvaa vanhan turvapuhelinpalvelunsa Terveysoperaattorin modernilla sensoripohjaisella OMAseniori-palveluperheellä. Jatkossa yhtiöt tekevät yhteistyötä uusien ennakoivien ja ennaltaehkäisevien digitaalisten terveys- ja turvapalveluiden tuomiseksi Dilan asiakkaille. Tarkoituksena on paitsi tarjota nykyisiä palveluita kilpailukykyisemmin, mutta myös kehittää yhdessä uusia palveluita nykyisille ja uusille …

Lue lisää...

Kainuun soten kotihoito kokeilee modernia teknologiaa osana turvallista kotona asumista

Christa Bärlund Tiedotteet

Kainuun soten kotihoito ja terveyden etämonitorointiin erikoistunut Terveysoperaattori Oy aloittavat syksyllä laajan digitaalisen kotihoidon ja turvallisen kotona asumisen kehittämisyhteistyön. Yhteistyön aikana selvitetään, miten erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea asiakkaiden turvallista kotona asumista. Kehittämisyhteistyöllä haetaan kokemuksia niin vanhuspalveluihin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämiseen ja palvelumuotoiluun. Kainuun sotesta yhteistyötä ovat kiinteästi valmistelleet vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen ja kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen. ”Turvallisuuden tunteen kokemus …

Lue lisää...

Palvelukeskus Helsinki ja Terveysoperaattori yhteistyöhön

Terveysoperaattori Ajankohtaista, Tiedotteet

Suomalainen terveysteknologiayhtiö Terveysoperaattori Oy voitti Palvelukeskus Helsingin järjestämän kilpailutuksen paikannusrannekkeen hankinnasta ja ylläpidosta. Paikantavilla rannekkeilla lisätään muistisairaiden henkilöiden palveluiden laatua ja kotona asumisen turvallisuutta. Palvelukeskus Helsinki ja Terveysoperaattori Oy solmivat tänään sopimuksen OMAseniori paikannusrannekkeiden sekä niiden toimintaa ohjaavan taustajärjestelmän hankinnasta ja ylläpidosta. Sopimus koskee arviolta 200 – 300 ranneketta ja on kaksivuotinen. Sopimukseen kuuluu lisäksi kaksi optiovuotta. ”Helsingin kaupunki investoi …

Lue lisää...

Coronia Logo

Coronaria ja Terveysoperaattori tuovat digitaalisen kotihoidon Posiolle

Terveysoperaattori Tiedotteet

Sensoripohjaisia terveysteknologiapalveluita tarjoava Terveysoperaattori Oy ja Coronaria Oy aloittavat laajan digitaalisen kotihoidon projektin Posiolla. Projektissa selvitetään miten sensoriteknologian avulla voidaan tuottaa ennakoivaa terveydenhoitoa ja hoivaa. Tavoitteena on myös aktivoida kotihoidon asiakkaat liikkumaan kykynsä mukaan sekä parantaa sosiaalista osallistumista, ja nostaa näin heidän hyvinvointiaan ja toimintakykyään. ”Uskomme digitaalisten kotihoidon palvelujemme tuovan Coronarialle työkaluja tietojohtamisen avuksi, ja asiakkaille ja heidän omaisille turvaa …

Lue lisää...

Mainio Vire hakee yhdessä Terveysoperaattorin kanssa sensoriteknologiasta helpotusta hoitotyön resurssointiin

Terveysoperaattori Tiedotteet

Sensori-pohjaisia terveysteknologian palveluita tarjoava Terveysoperaattori Oy ja eriasteisia asumispalveluja sekä kotiin vietäviä palveluja tuottava Mainio Vire Oy aloittavat yhteistyön. Yhtiöt sopivat pilotin aloittamisesta OMAseniori-palvelulla. Yhteistyöllä selvitetään muun muassa miten sensoriteknologia voi auttaa hoidon ohjauksessa ja suunnittelussa, ja näin auttaa allokoimaan hoiva- ja kotipalveluja tarjoavan yrityksen resursseja tehokkaammin. ”Sensoriteknologia on tullut vuosi vuodelta enemmän osaksi hoitotyötä. Hyvinvointi ja terveys ovat sensoreiden …

Lue lisää...

Jyllin Kodit

Uusi myyntiedustaja OMAseniori-palvelulle

Terveysoperaattori Tiedotteet

Terveysteknologian palveluoperaattori Terveysoperaattori Oy ja Ikaalisten seudulla toimiva, tehostettua asumispalvelua sekä koti- ja hyvinvointipalveluita tuottava Jyllin Kodit Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Sopimuksen myötä Jyllin Kodit toimii OMAseniori-turvapalvelun myyntiedustajana, joka myy ja markkinoi OMAseniori-turvapalvelua alueellaan. Terveysoperaattori vastaa palvelun toimituksista, asiakaspalvelusta sekä tekniikasta ja sen jatkokehittämisestä. OMAseniori on sensoreihin ja tekoälyyn perustuva turvapalvelu, joka osaa kertoa, milloin yksin asuva henkilö saattaa tarvita …

Lue lisää...

Terveysoperaattori ja Kotijeesi merkittävään yhteistyöhön

Terveysoperaattori Tiedotteet

Suomalainen terveysteknologian palveluoperaattori Terveysoperaattori Oy ja yksityinen hoiva- ja hoitopalveluiden tuottaja Venturemates/Kotijeesi Oy aloittavat laajan terveysteknologia- ja turvapalvelujen jälleenmyyntiyhteistyön. Ensimmäisenä palveluna Kotijeesi alkaa tarjota ikäihmisille suunnattua OMAseniori-turvapalvelua. Kotijeesi vastaa OMAseniori-turvapalvelun myynnistä, markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja toimituksista omalla toimialueellaan. Terveysoperaattori Oy vastaa tekniikasta ja sen jatkokehittämisestä. Yhtiöiden yhteisenä tavoitteena on viedä uutta teknologiaa ja tehokkaita prosesseja terveyden- ja sosiaalihuollon sektorille. Teknologian kehitys …

Lue lisää...

Terveysoperaattori ja Hoivea merkittävään yhteistyöhön

Terveysoperaattori Tiedotteet

Suomalainen terveysteknologian palveluoperaattori Terveysoperaattori Oy ja yksityinen hoiva- ja hoitopalveluiden tuottaja Hoivea Oy aloittavat laajan terveysteknologia- ja turvapalvelujen jälleenmyyntiyhteistyön. Ensimmäisenä palveluna Hoivea alkaa tarjota ikäihmisille suunnattua OMAseniori-turvapalvelua. Hoivea vastaa OMAseniori-turvapalvelun myynnistä, markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja toimituksista omalla toimialueellaan. Terveysoperaattori Oy vastaa tekniikasta ja sen jatkokehittämisestä. Yhtiöiden yhteisenä tavoitteena on viedä uutta teknologiaa ja tehokkaita prosesseja terveyden- ja sosiaalihuollon sektorille. Teknologian kehitys …

Lue lisää...