Sote-lukujen dystopia – tuottavuuden on kasvettava

Riitta Tiuraniemi Toimitusjohtajan Blogi

Sote-kustannus henkeä kohden Suomessa on keskimäärin noin 3500 euroa vuodessa. Tuo on siis kaikkien ikäryhmien kesken laskettu keskiarvo. Arvo vaihtelee kunnittain, esimerkiksi pohjoisen kunnissa, joissa ikäihmisten määrä on suhteellisesti suuri, sote-kustannus ylittää huomattavasti koko maan keskiarvon. Yli 85 vuotiailla keskimääräinen sote-kustannus on yli 20 000 € vuodessa ja 75-85 vuotiaillakin noin 8 000 €. Tämä on se kustannuspommi, jonka uuden …

Lue lisää...

Kainuun soten ja Terveysoperaattorin yhteisprojektin tulokset kotihoidon digitalisoinnista

Terveysoperaattori Tiedotteet

Kainuun Sote ja Terveysoperaattori saivat päätökseen Turvallisen kotona asumisen kokeiluprojektin – saadut tulokset rohkaisevat ottamaan teknologian osaksi hoivaa Pilottiprojektin tavoitteena oli toteuttaa ja testata turvallisen kotona asumisen ja digitaalisen kotihoidon teknologisia ja toiminnallisia konsepteja ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen Kainuussa. Hyrynsalmella, Kajaanissa, Paltamossa, Ristijärvellä ja Sotkamossa kokeiluun mukaan valituille pilottiasiakkaille asennettiin erilaisia Terveysoperaattori Oy:n digitaalisen kotihoidon teknologioita (www.omaseniori.fi). ”Projektissa testatun teknologian …

Lue lisää...

Kainuun soten kotihoito kokeilee modernia teknologiaa osana turvallista kotona asumista

Christa Bärlund Tiedotteet

Kainuun soten kotihoito ja terveyden etämonitorointiin erikoistunut Terveysoperaattori Oy aloittavat syksyllä laajan digitaalisen kotihoidon ja turvallisen kotona asumisen kehittämisyhteistyön. Yhteistyön aikana selvitetään, miten erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea asiakkaiden turvallista kotona asumista. Kehittämisyhteistyöllä haetaan kokemuksia niin vanhuspalveluihin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämiseen ja palvelumuotoiluun. Kainuun sotesta yhteistyötä ovat kiinteästi valmistelleet vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen ja kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen. ”Turvallisuuden tunteen kokemus …

Lue lisää...