HOIVAN DIGITALISOINTIPALVELUT


Terveysoperaattori Oy on hoivatoimijan kokonaisvaltainen teknologiakumppani. Me viemme terveyden ja hyvinvoinnin seurantateknologiat palveluina kustannustehokkaasti asiakkaidenne koteihin tai palveluasumiseen. Digitalisoimme nopeasti kehittyvän palveluportfoliomme avulla hoivan prosessit tehokkaiksi, asiakaslähtöisiksi ja korkealaatuista hoivaa tuottaviksi. Uudenlaiset, digitaaliset palvelukokonaisuutemme mahdollistavat jatkuvan läsnäolon ja näkyvyyden ikäihmisen, vammaisen tai mielenterveys-kuntoutujan kotiin. Palvelumme perustuvat langattomiin sensoreihin ja älykkäisiin, oppiviin algoritmeihin. Ne tuottavat toimintakykyä seuraavia aktiivisuus- ja hyvinvointiraportteja kotihoidon, erityisosaamistiimien ja omaisten tiedoksi. Yhdistämme eri teknologioita yhden käyttöliittymän alle helposti käytettäväksi mobiilisti.

Turvapalvelut


Automaattiset turvapalvelut omatoimisen elämän tueksi ja turvaksi kotiin, asumispalveluyksikköön, hoivakotiin tai ryhmäasumiseen:


 • Älykkäät sensorit
 • Automaattiset hälytykset
 • Turvapuhelin
 • Ranneke
 • Hoitajakutsu

Aktiivisuuden seuranta


Ennaltaehkäisevät aktiivisuuden seurannan palvelut tuottavat tietoa henkilön toimintakyvystä ja kannustavat aktiivisuuteen:


 • Automaattiset raportit
 • Aktiivisuusranneke
 • Hyvinvoinnin taso

Kuntoutus ja kotiutus


Teknologiat kotiutuksen ja kuntoutuksen turvaksi tuottavat tietoa hoidon tueksi ja kertovat, mikäli kotona saatetaan tarvita apua:


 • Hyvinvoinnin taso
 • Videoyhteys
 • Automaattiset hälytykset
 • Aktiivisuuden määrä
 • Lääkemuistuttaja

Ulkopaikannus


Omalla pihalla ja ulkona liikkumista voidaan turvata paikantavilla palveluillamme:


 • Hälytysnappi
 • Mobiilisovellus
 • GPS-paikannus
 • Turva-alueet

Eri teknologiat yhden käyttöliittymän kautta

Kaikki palvelumme ovat yhteensopivia, ne integroituvat pilvipalveluumme ja ovat käytettävissä yhden ja saman sovelluksen kautta. Käyttöliittymämme toimii mobiilisti kaikilla päätelaitteilla. Myös kotiin vietävissä teknologioissa on yksi ja sama laitealusta, johon on mahdollista liittää tai päivittää teknologioita.

Palveluidemme avulla terveyden ja hyvinvoinnin seuranta on mahdollista etänä ja kätevästi. Esimerkiksi hoitaja tai ohjaaja näkee kaikkien asiakkaidensa tilan ja raportit yhdestä paikasta, yhdellä kertaa. Samalla omaisillekin voidaan tarjota tapa olla mukana läheistensä hoidossa ja hoivassa.

Hoivan teknologiakumppani

Kotihoidon lisääntyminen, laadun parantaminen ja prosessien tehostaminen edellyttävät uusien kotiin vietävien teknologioiden laajaa käyttöönottoa. Tuomme nämä teknologiat palveluna sekä hoiva- ja terveystoimijoille, että kuluttajille. Operaattorimallimme mahdollistaa teknologioiden nopeamman käyttöönoton, jolloin asiakkaidemme palveluvalikoima laajenee, kehittyy ja uudistuu nopeasti. Asiakkaidemme kokonaiskustannukset laskevat, prosessit tehostuvat ja palvelu paranee.

Me vastaamme palveluidemme toiminnasta, valvonnasta, ylläpidosta, asennuksista ja huolloista, jolloin Te voitte keskittyä omaan erikoisosaamiseenne – asiakkaidenne palvelemiseen!

Prosessien digitalisointi

Uusi teknologia ei tuo kustannussäästöjä, asiakastyytyväisyyttä ja parempaa palvelun laatua, jos toimintamallia ei samassa yhteydessä muuteta. Siksi palveluidemme käyttöönottoon liittyy aina toimintamallin muokkaamisprojekti. Yhdessä asiakkaidemme kanssa suunnittelemme, koeponnistamme ja hiomme uudet digitaalisia palveluja hyödyntävät toimintamallit. Näitä toimintamalleja asiakasorganisaatiomme, hoivatoimija jalkauttaa muokkaamisprojektin jälkeen itsenäisesti. Voimme kuitenkin myös käyttöönoton jälkeen tukea asiakkaamme prosessimuutoksien jalkauttamista, asiakkaan niin halutessa.